Các cửa hàng máy gắp thú mọc lên khắp nơi ở Tế Nam, liệu việc kinh doanh này có phải là một “kinh doanh có lãi”?

MAY GAP THU

Từ khu trò chơi điện tử đến trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, cửa hàng độc lập…

Leave a Comment

Your email address will not be published.